Vadības teorija. Menedžments(Eksamena atbildes)

Menedžments, tā process; Menedžmenta hierarhija un menedžerua līmeņi; Menedžera prasmes un zināšanas; Desmit menedžera lomas (H.Mincbergs); Klasiskās menedžmenta teorijas; Cilvēku uzvedības teorijas; Kvantitatīvās menedžmenta teorijas; Integrētās menedžmenta teorijas; Modernās menedžmenta teorijas; Menedžmenta specifika Japānā; Organizācijas iekšējā vide; Organizācijas tieši ietekmējošā ārējā vide; Komunikācija, tās process; Starppersonu komunikācijas formas; Cilvēku izturēšanās komunikācijas procesā; Komunikāciju veidi organizācijās; Vadības lēmuma būtība un loma; Lēmumu pieņemšanas process; Lēmumu grupveida pieņemšana; Kvantitatīvas lēmumu pieņemšanas metodes u.t.t.
Tips: Konspekts
Apjoms: 28 Lpp.
Jomas:

Vadība

Publicēts: 11/4/2009
Faila izmērs: 393 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu