Valsts policijas kompetence, saņemot informāciju par vardarbību ģimenē

Darba mērķis: izpētīt Valsts policijas inspektora kompetenci, kas skar vardarbības ģimenē mazināšanu un īsteno cilvēka aizsardzību no vardarbības ģimenē, kā arī šajā sakarā aktualizēt svarīgākās teorētiskā un praktiskā rakstura problēmas un piedāvāt to risinājumus. Darba uzdevumi: 1. izpētīt vardarbības ģimenē jēdziena izpratni; 2. izpētīt starptautisko regulējumu, kas aizsargā cilvēku no vardarbības ģimenē; 3. izpētīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas lietās, kas skar ģimenes vardarbības jautājumus; 4. salīdzināt esošu nacionālo tiesisko regulējumu ar regulējumu ārvalstīs; 5. apkopot tematam atbilstošo literatūru, publikācijas un tiesu praksi; 6. apkopot statistikas datus par vardarbību ģimenē Latvijā; 7. izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma metodes: vēsturiskā, analīze, sintēze, indukcija, dedukcija, abstrahēšana, modelēšana, sistēmiskā kā arī statistiskā un salīdzinošā. Pētījuma bāze: likumdošanas normu analīze, vairāku valstu regulējuma salīdzināšana dotajā jautājumā, speciālistu izteiktie viedokļi.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 52 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/7/2016
Faila izmērs: 607 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

7.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu