Valsts sektors un tā loma ekonomikā

Studiju darbā autore pēta valsts sektoru un tā lomu ekonomikā. Definēts valsts sektora un valsts budžeta jēdziens, ir noteikta valsts regulēšanas nepieciešamība, apskatīti valsts regulēšanas mērķi un galvenie virzieni, valdības ekonomiskās funkcijas, ekonomikas politikas instrumenti, analizēti valsts izdevumi, kā arī izpētīta valdības loma Latvijas ekonomikā. Studija darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījuma periods – 2010. gads. Studiju darba apjoms – 29 lapas. Tas sastāv no 5 nodaļām, kurās ietvertas 2 tabulas, 2 attēli. Darbā izmantoti 10 bibliogrāfiskie avoti. Pētījuma mērķis: Noteikt valsts sektora ietekmi uz ekonomiku, tā veidus, apmērus, nepieciešamību un sekas. Pētījuma uzdevumi: 1. Aprakstīt dažādu teorētiķu viedokļus par valsts sektora lomu ekonomikā; 2. Raksturot valsts sektora vietu ekonomikā, valdības regulēšanas metodes ekonomikā; 3. Raksturot valsts sektoru Latvijā. Pielietojamās pētīšanas metodes: • Literatūras atlase, tās apkopošana un teorētiskā analīze; • Būtisku pazīmju un likumsakarību pētīšana, salīdzināšana; • Grafiskā metode. Pētījuma priekšmets: Valsts sektora ietekmes ekonomikā veidi, apmēri, nepieciešamība, sekas un efektivitāte.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 1/31/2012
Faila izmērs: 72 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.05 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu