Valsts un pašvaldību nodevas

Vislielāko īpatsvaru valsts un pašvaldību budžetos veido nodokļi un nodevas. Katram Latvijas iedzīvotājam būtu jāzina kādas nodevas mums ir jāmaksā, jo gan juridiskai, gan fiziskai personai ik dienā var nākties saskarties ar nodevu maksāšanu. Līdz ar to, ikvienam jāpārzina ne tikai nodokļu likumdošana, bet arī tas, kā piemēro nodevas un par ko tās tiek maksātas. Nodokļu un nodevu sistēmu veido valsts nodokļi, ar kuriem apliekamos objektus un maksātājus nosaka Ministru kabinets saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ”Par nodokļiem un nodevām”. Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un šobrīd Latvijā ir noteikti 84 valsts nodevu veidi. Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas uzņēmējdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem. Valsts nodevu maksā, piemēram, par vīzas izsniegšanu, par notariāliem pakalpojumiem utt. Pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības budžetā vai speciālajā budžetā likumā paredzētajā kārtībā. Piemēram, pašvaldības var iedibināt maksājumu, noteiktu nodevu, par suņu un kaķu uzturēšanu. Šobrīd Latvijā ir spēkā uzskaitījumu forma - tiek nosaukti atsevišķi jautājumi un gadījumi, kad pašvaldību lēmējinstitūcijas ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus. Šajā kursa darbā tiek apskatīta tēma, kas saistīta ar finansēm, precīzāk, valsts un pašvaldības nodevām, to saistošajiem noteikumiem un nodevu uzlikšanu.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 34 Lpp.
Jomas:

Apdrošināšana

Publicēts: 4/23/2011
Faila izmērs: 256 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu