Vidusskolēnu attieksme pret zinātniski - pētniecisko darbu izstrādi

1. Zinātniski pētniecisko darbu raksturojums. 1.1. Zinātniski pētnieciskās darbības nozīme. 1.2. Kas ir zinātniski pētnieciskais darbs? 1.3. ZPD izstrādes posmi. 1.4. ZPD uzbūve. 1.5. DA Cēsu Valsts ģimnāzijas zinātniski pētnieciskā – darbība. 1.6. Pētniecības paņēmieni. 2. Pētījums par skolēnu zinātniski – pētniecisko darbību, attieksmi pret to. 2.1. Pētījuma mērķauditorijas izvēles pamatojums un raksturojums. 2.2. Skolēnu viedoklis par zinātniski pētniecisko darbību. 2.3. Nozares ekspertu viedoklis. 2.4. Fokusgrupu diskusiju analīze.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 49 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Socioloģija

Publicēts: 11/27/2015
Faila izmērs: 895 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu