Zvērinātu tiesu izpildītāju pienākumi, tiesības un atbildība

Darba apjoms: 18 lapaspuses, 1 tabula, 7 izmantotie informācijas avoti. Darba mērķis: dot lakonisku un precīzu priekšstatu par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību Latvijā un apzināt aktuālākos izaicinājumus šīs profesijas pārstāvjiem. Darba struktūra: ievads, piecas tematiskās nodaļas, secinājumu un priekšlikumu sadaļa, izmantoto informācijas avotu saraksts. Izmantotās pētījuma metodes: darbs ar teorētisko literatūru, informācijas avotu analīze, sintēze, kā arī intervija, aprakstošā un empīriskā metode. Rezultāti: ieskats zvērināta tiesu izpildītāja darbā, amata pienākumos, tiesībās un atbildībā; priekšlikumi tēmas tālākai izpētei un attiecīgu likumu normu pilnveidošanai. Atslēgas vārdi: zvērināts tiesu izpildītājs, valsts vara, likumdevēja vara, likumdošana, likums.
Tips: Referāts
Apjoms: 18 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/3/2013
Faila izmērs: 61 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu