Ievērojiet!

Obligāti norādiet E-pastu, pēc darba apstiprināšanas Jūs saņēmsiet dokumentu uz savu e-pasta adresi, kuru Jūs gribējāt lejupielādēt. Jūsu darbam jāatbilst darba līmenim, kuru Jūs gribat lejupielādēt. Piemēram: Ievietojot darbu ar 10 lpp. Jūs varēsiet lejupielādēt darbu ar 15 lpp.(max).

Dokumenta ievietošana


Darba nosaukums: A/s Laima tehnoloģisko informācijas sistēmu pilnveidošana

Ar refiki.LV" lietošanas līgumu (noteikumiem) iepazinos un tam piekrītu.



Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt materiālus:




Lūdzu ievadiet darba nosaukumu:




Pievienot dokumentu: